נחש לא ארסי -   נחש שמתגונן על ידי נשיכה בלבד עלול לכאוב, אך לא מזיק נחשים לא ארסיים 
משפחת הנחשיליים :

נחשיל מצוי  - Typhlops vermicularis - Eurasian worm snake
נחשיל חד ראש  -  Typhlops simoni - Simon worm snake
משפחת נימוניים :
נימון דק  -  Leptotyphlops macrorhynchus - Beaked blind snake
משפחת החנקים :
חנק משריץ  -  Eryx jaculus - Caucasian sand boa
משפחת הזעמנים :
זעמן שחור  -  Coluber jugularis - Fire racer
זעמן זיתני -  Coluber rubriceps - Ghamchen snake
זעמן  מטבעות -  Coluber nummifer - Asian racer
זעמן אוכפים  - Coluber rogersi - Roger's racer
זעמן דק -  Coluber rhodorhachis - Braid snake
זעמן יפייפה -  Coluber elegantissimus - Elegant racer
זעמן סיני -  Coluber sinai - Sinai racer
מטבעון מדבר - Spalerosophis diadema - Diadem snake
נחש מים משובץ -  Natrix tessellata - Dice snake
נחש חולות חרטומן  - Lytorhynchus diadema - Crowned leafnose snake
תת משפחה הנכללת במשפחת הזעמנים   – שלוונים :
שלוון כתמים -  Eirenis coronella - Crowned dwarf racer
שלוון קווים -  Eirenis decemlineata - Lined dwarf racer
שלוון אזורים -  Eirenis coronelloides - Sinai dwarf racer
שלוון טלוא ראש -  Eirenis rothi - Roth's dwarf racer
שלוון קולר -  Eirenis modesta - Asia minor dwarf racer
שחור ראש שלווני -   Rhynchocalamus melanocephalus - Palestine kukri snake
כרכנים :
כרכן הקרינים -  Elaphe quatuorlineata - Four lined rat snake
כרכן חלק -   Elaphe hohenackeri - Transcaucasian rat snake
נחש לא ארסי - נחש מטבעון מדבר


לוכד נ

הדברה ירוקה

logo בניית אתרים